Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Grodzisku Mazowieckim

Robert Rokoszewski