Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Grodzisku Mazowieckim

Robert Rokoszewski

Licytacje nieruchomości:


21.10.2021 - I licytacja niezabudowanej nieruchomości w Wiktorowie (uproszczona)
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/541755


29.11.2021 - I licytacja nieruchomości w Grodzisku Mazowieckim
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/542915